درباره ما

ماهنامه عصر فناوری اطلاعات در سال 83 با هدف ارائه مستقیم مطالب مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و آموزش های مربوطه به مخاطبین و مشتاقان این فن تاسیس گردید

هدف از تاسیس این ماهنامه، بکارگیری متخصصین مرتبط جهت ارائه بهترین راهکارهای فناوری اطلاعات در کشور و جذب سرمایه از طریق چاپ آگهی تبلیغاتی و ارائه مشاوره و مهارت ها به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی است