اخبار داغ-Hotnews

جدید ترین اخبار      


فریب اپلیکیشن‌هایی با هدف ارتقا به نسخه‌های جدید اندروید

کسری نیک اعتقاد 1397/12/28

اتفاقی که بار دیگر ناتوانی گوگل در تشخیص خودکار اپلیکیشن‌ها را نشان می‌دهد.کار روی نمونه‌های سطح ماه آغاز می‌شود

کسری نیک اعتقاد 1397/12/27

کار روی نمونه‌های سطح ماه پس از 50 سالدلیل قطعی فیسبوک چه بوده است ؟

معین عدالت 1397/12/25

فیسبوک می گوید خدمات دهی به کاربران به حالت عادی بازگشته استقابلیت تماشای چندنفره‌ی ویدئوها در اینستاگرام

کسری نیک اعتقاد 1397/12/25

اینستاگرام در حال آزمایش قابلیتی برای تماشای چندنفره‌ی ویدئوها استتویوتا کانسپت ماه‌نورد "ژاکسا" را رونمایی کرد

کسری نیک اعتقاد 1397/12/23

شرکت "تویوتا" کانسپت ماه‌ نورد "آژانس فضایی ژاپن"(ژاکسا) را منتشر کرد.


شرکت های مطرح حوزه فناوری اطلاعات