درباره ماهنامه

ماهنامه عصر فناوري اطلاعات در سال 1383 با هدف ارائه مستقيم مطالب مربوط به فناوري اطلاعات و آموزش‌هاي مربوطه به مخاطبين و مشتاقان اين فن تاسيس گرديد . اين نشريه در بدو كار خود ساختار سازماني مجازي ايجاد و با نويسندگان از طريق اينترنت ارتباط برقرار کرده که همچنان این رسالت را دنبال می‏کند.

بازار هدف اين ماهنامه اساتيد دانشگاه‌ها، مديران فناوري اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌ها و دانشجويان  حوزه فناوری اطلاعات در سطح کارشناسی، کارشناسي ارشد و دکترا هستند. در حال حاضر تقريبا مراکز و دفاتر مرکزي همه بانک‌هاي کشور، بيمه‌ها، سازمان‌هاي و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي مرتبط و غير مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات از مشترکين و مخاطبين اين ماهنامه مي‌باشند.

در ادامه به معرفی اعضای هیات تحریریه ماهنامه می پردازیم